De niet-stemmers

Het referendum is geweest. De drempel is gehaald en de uitslag is een overweldigend nee.

Nu zien we de reacties:
“In het nee-kamp zitten allemaal dommerikken die het verdrag niet kennen en niet eens weten waar Oekraïne ligt.”

“De niet-stemmers zijn allemaal voor-stemmers die door strategisch niet te stemmen hoopten dat de drempel niet zou worden gehaald.”

Het referendum ging echter niet over de vraag of je Roos een leuke vent vindt, of over de intenties van de initiatiefnemers, ook niet over het feit dat de PVV gewoon tegen alles van de EU is, of over of je referenda wel of niet een goed middel is. Nee, dit referendum ging slechts over 1 vraag: willen we dat de EU een associatieverdrag met Oekraïne sluit. Het antwoord daarop is gegeven: nee.

Je kunt tegen referenda zijn, maar de meerderheid in de Kamer was er voor. Het referendum is er dus gekomen. Dat is een feit.

Dat voor-stemmers thuis zijn gebleven uit een of andere aangeraden strategie is misschien niet zo slim. Strategisch (niet) stemmen heeft nog nooit het gewenste resultaat opgeleverd.
We zitten immers met Rutte II dankzij de strategische stemmers.

Dat tegenstanders van referenda zeggen dat de burger nul besef heeft van wat ze doet is neerbuigend. Het voor-kamp goochelt nu met cijfers over opkomst en validiteit, wat ze bij andere verkiezingen met lage opkomst nooit doen. De volksvertegenwoordigers die dat soort zaken zeggen moeten zich goed realiseren dat ze zelf door die burgers zijn gekozen. Wat zegt dat, over ze? Hoe enorm is de kloof tussen politiek en burgers?

Feit is dat niemand weet of de niet-stemmers zijn thuisgebleven omdat ze er van uit gaan dat het kabinet toch de uitslag zal negeren (veelal tegen-stemmers). Of omdat ze weg zijn gelopen na 45 minuten wachten omdat er te weinig stemhokje waren. Of omdat ze de politieke voorkeur van de initiatiefnemers niet wilden bevestigen. Of omdat ze tegen referenda in zijn algemeen zijn. Of misschien omdat ze eigenlijk voor waren en hoopten dat de drempel zo niet gehaald zou worden.

http://nos.nl/artikel/2097692-hierom-kwamen-miljoenen-kiezers-gisteren-niet-opdagen.html

image

Feit is dat iedereen die stemrecht had kon gaan stemmen en de uitslag is een groot NEE!

Nu maar hopen dat het kabinet dat geluid hoort……. we zullen zien hoe groot de kloof in het echt is.

Advertenties

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Uncategorized

Oekraïneverdrag schadelijk voor Limburg

Op 6 april gaan we naar de stembus voor het referendum over het associatieakkoord tussen de EU en Oekraïne.

Het is feitelijk onjuist dat dit verdrag enkel over handel zou gaan of zelfs vrede, meer democratie, beter bestuur, en mensenrechten naar Oekraïne brengt. Het tegendeel is waar. In het verdrag staat letterlijk: “Politieke en militaire samenwerking, convergentie [naar elkaar brengen sic] van veiligheids- en buitenlands beleid, justitiële-, economische- en financiële samenwerking, integratie in de interne EU-markt”.

Er speelt dus veel meer. Belangrijk genoeg om de kiezer om advies te vragen. Zeker met het oog op de nadelige effecten voor Limburg, bijvoorbeeld onze agrarische en logistieke sector.

De Oekraïense economie (9% krimp, 46% inflatie) is volledig op Rusland gericht. Toch ruiken westerse multinationals een afzetmarkt van 45 miljoen mensen. Maar Oekraïne ligt op z’n gat, het is wensdenken dat het land binnen afzienbare termijn kan voldoen aan de eisen uit het associatieakkoord.

Van de politieambtenaar tot de president is corruptie normaal, en onderdeel van het zakendoen. Dat, en grote werkloosheid en armoede maakt de bevolking radeloos. Dan is alles beter dan de huidige situatie. Maar het is twijfelachtig of al die beloofde miljarden euro’s EU-steun goed terecht komen. Zoals toegezegde subsidie aan bijvoorbeeld de verouderde en verwaarloosde industrie en mijnbouw in het door rebellen gecontroleerde Oost-Oekraïne!

Oekraïne is sterk verdeelt. Demonstranten op het Maidanplein in Kiev wilden in 2014 vooral de corrupte regering weg en voelden zich gesteund door de EU. Toen er doden vielen bleef EU-steun echter uit. Inmiddels is de pro-Russische corrupte regering vervangen door een pro-Europese corrupte regering. Er woedt een bloedig gewapend conflict mede omdat het land is verscheurd door de richtingenstrijd: Rusland of EU. Met het verdrag verbindt de EU/NAVO zich politiek en militair aan het Oekraïens conflict. Ondenkbaar dat daarmee de stabiliteit terugkeert in de regio.

Foto’s van het Maidanplein in Kiev, zie NRC

Met het associatieakkoord krijgt Limburg er op termijn concurrentie bij van bijvoorbeeld Oekraïense vrachtwagenchauffeurs (het minimumloon in Oekraïne ligt stukken lager) die hier zullen mogen rijden via bedrijfsconstructies zoals belastingontwijkende brievenbusfirma’s.
De Limburgse pluimveesector zal oneerlijke concurrentie krijgen van het grootste pluimveebedrijf uit Oekraïne, MHP, dat jaarlijks 332 miljoen plofkippen slacht en meer dan 140 duizend ton kippenvlees en legbatterijeieren per jaar exporteert. MHP krijgt al enkele jaren tientallen miljoenen euro’s EU-subsidie maar ondanks dat blijft verbetering van bijvoorbeeld dierenwelzijn uit.

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland waarschuwt bedrijven op haar website: “Vooral als u in de agrarische sector of in de bouw onderneemt [in Oekraïne], is de kans aanmerkelijk dat een productiebedrijf gebruik maakt van kinderarbeid.” Wat haal je in huis om dan toch zaken te doen en te gaan investeren?

Feit is, de Oekraïense regering steunt openlijk neonazi-vechtjassen, maakt zich schuldig aan oorlogsmisdaden en martelingen, laat criticasters verdwijnen, stelt een homofobe ombudsman aan, ontslaat hervormers en procureurs die de corruptie willen aanpakken, oligarchen zijn onaantastbaar. Wil je als Limburgs bedrijf hiermee geassocieerd worden?

Een associatieakkoord lost misstanden echt niet op. Sterker, om verbeteringen te bewerkstelligen heeft de EU sinds 1991 al diverse andere akkoorden afgesloten, die Oekraïne stelselmatig negeert. Dat belooft dan weinig goeds.

Oekraïne is nu niet klaar voor een vergaand integratieverdrag. Laat Oekraïne eerst intern orde op zaken stellen, de oorlog en chaos beëindigen.

Anders snijden we onszelf en Oekraïne met dit akkoord in de vingers, Rusland is de lachende derde. Dus voor de bevolking van Oekraïne, voor Nederland en voor Europa: stem op 6 april tegen dit wurgakkoord!

Alexander Vervoort, SP-raadslid Venlo
Irma Koopman, SP-raadslid Landgraaf en SP-regiovertegenwoordiger Zuid-Limburg

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Uncategorized

Symptomen bestrijden?

Al enkele jaren loop ik met mijn dochter bij doktoren. Ze heeft telkens andere tekorten. Schildklierhormonen, vitamine B12, ijzer, vitamine D, enzovoort. Gelukkig geeft de dokter iedere keer een receptje om het tekort aan te vullen, maar is dat ook de oplossing? Wat is de onderliggende oorzaak?

In de maatschappij gaat het onderhand net zo. We klagen iedere keer, zeer terecht, over de afbraak van de zorg, het tekort aan sociale huurwoningen, de stijging van Eigen Bijdragen, het sluiten van bejaardenhuizen, het ontbreken van banen, het slechter (en duurder) wordend onderwijs, de decentralisaties, vluchtelingenopvang, Griekenland, de EU etcetera. Ik doe daar zelf al jarenlang flink aan mee, zie mijn blog en mijn Facebook en Twitter.

Maar onderhand is het tijd om de onderliggende oorzaak te zien, de reden van de symptomen, en die ziekte te genezen.
Tot ongeveer 25 jaar geleden ging het met ons land en de mensen er in steeds beter. Er konden nog steeds dingen beter, maar we hadden de zaken redelijk goed geregeld en door de solidariteit van de verzorgingsstaat kreeg iedereen wat nodig was, dak, eten, zorg, etc. Er waren geen voedselbanken, er was een ziekenfonds, nutsbedrijven, goed onderwijs en er was voldoende werk nadat in de jaren 80 de ArbeidsDuurVerkorting was ingevoerd.
Arbeiderspartijen waren groot, liberale partijen kleiner. Er waren immers ook meer arbeiders dan rijke ondernemers (kleine ondernemers zijn nooit beter af geweest bij liberale partijen, dat werd ze alleen wijsgemaakt).

Nu zul je denken: ZO LATEN ! NIETS MEER AAN DOEN !

Maar helaas, daar was ineens een nieuw soort liberalisme. De allerrijksten van de wereld wilden meer. Het oude liberalisme wilde weliswaar eigen verantwoordelijkheid, maar het gaf wel iedereen gelijke kansen en zorgde voor hen die dat niet zelf konden. Het neo-liberalisme wil juist steeds meer macht geven aan de private sector. Vrije handel, minder overheidsuitgaven, alles privatiseren, bezuinigen op alles en iedereen verantwoordelijk voor zichzelf vanaf het begin. Ieder voor zich en ik vooral voor mezelf!

Vandaar kregen we studieschulden, verplichte zorgverzekeraars met Eigen Bijdragen, geprivatiseerd Openbaar Vervoer, zelf zieken/bejaarden/gehandicapten verzorgen, woningbouwcorporaties, banken, onderwijsstichtingen en al dat soort zaken. Dus steeds minder kosten en invloed van de overheid en steeds meer winst voor de private sector. Voor gewone mensen werd alles duurder en ineens moesten we alles zelf doen. Overal is actie tegen gevoerd, maar de regeringen van Balkenende tot en met Rutte (ja ja ook die met Wilders en met de PvdA) gingen en gaan gewoon door.

Kortom: De rijken worden rijker, de armen worden armer.

Hoe kon het nu gebeuren?
De kapitalisten maakten door regels van overheden, ter bescherming van hun volk, minder winst. Dat wilden ze natuurlijk niet, want de markt moest blijven groeien. Door zich nu te gaan begeven op het gedeelte dat altijd door de overheid gedaan werd, konden ze ineens daar ook winst maken! De vrije markt, waarin een Britse grote bank woningen in Oirschot opkoopt en een Amerikaans bedrijf winstuitkering krijgt uit een ziekenhuis in Zwolle.

Heel langzaam werden onze geesten rijp gemaakt. Mensen die in zaken zitten maken winst, verkopen dingen zo goedkoop mogelijk en dus als we overheidstaken maar aan de markt overdragen (privatiseren dus) dan worden ze vanzelf goedkoper werd ons uitgelegd. Veel mensen trapten er in. Inmiddels weten velen van ons beter…..
Zakenmensen bezuinigen met name op personeel en lonen, om de winst te “maximaliseren”. Ik schreef er eerder over.

Detroit, Michigan: A worker joins a demonstration against a proposed free trade agreement that would cover North and South American, the Free Trade Area of the Americas (FTAA). April 21, 2001 ©2001 Jim West / The Image Works Image reproduces best up to 5" x 7", 300 dpi.

In heel de wereld zien we de gevolgen van het neo-liberalisme ondertussen. Het vernietigde het  sociale stelsel. En niet alleen in Nederland, over de hele wereld. Aanhangers van het neo-liberalisme willen afzien van bescherming van ouderen, kinderen, studenten, vrouwen en zelfs de planeet zelf want de “markt” moet vrij kunnen werken, zonder “last” van de overheid.

Het resultaat is dat de rijke investeerders en grootbedrijven zonder problemen over de hele wereld mensen tegen elkaar kunnen uitspelen. Je moet een lager loon accepteren want voor jou 12 anderen, je moet harder werken want je collega’s zijn ontslagen, je moet ‘vrijwillig’ werken voor je uitkering ten koste van iemand anders’ baan, pas op want die buitenlanders pakken je baan en je huis, we moeten wel oorlog voeren want anders wordt jullie olie te duur, enz. Maar degenen die echt zorgen voor deze ellende zijn de neo-liberale politici die dit beleid ondersteunen…….en dat zijn er helaas steeds meer (VVD, PVV, CDA, D66 en PvdA maar ook soms GL, CU en SGP).
Volgens de neo-liberalen moet de overheid die rijken en enorme bedrijven een vrije hand geven, niets in de weg leggen, want dan zorgen die wel dat het ook de arme mensen in het land goed gaat. Publiek geld gaat naar de rijken en de armsten en de middeninkomens betalen steeds meer belasting om de allerrijksten te ontzien.koekje

Maar de overheid is er toch juist in het belang van iedereen? Zij zouden toch moeten zorgen voor solidariteit, zodat iedereen in het land heeft wat nodig is?

De voordelen van neo-liberalisme zijn voor een zeer klein deel van de wereldbevolking. Voor het allergrootste deel heeft het gezorgd voor lijden. De voordelen waar we in onze verzorgingsstaat zo’n 60 jaar keihard voor geknokt hebben verdwijnen, het is lijden zonder uitzicht op verbetering.
Niet alleen in Nederland, maar over de hele wereld.
Door echter steeds weer te herhalen dat het allemaal te duur werd, dat er teveel buitenlanders komen, enzovoort, denken steeds meer mensen dat ze gelijk hebben, mensen worden bang (ik kan hier het begin van de Tweede Wereldoorlog aanhalen maar u snapt het zo ook wel).

Het roer zal echt om moeten!! Daarvoor moet dan eerst iedereen begrijpen dat de gevolgen van het neo-liberalisme (afbraak zorg, oorlogen, werkloosheid, armoede, vluchtelingen, kinderarbeid, huisuitzettingen, etc in dit land, maar ook in de rest van de wereld) symptomen zijn van het neo-liberalisme. De symptomen bestrijden is weinig zinvol als we het steeds zelf voor de ziekte kiezen. We moeten de ziekte bestrijden!rich-poor-inequality-neoliberalislm

Politieke partijen hebben het neo-liberalisme, de privatiseringen omarmd. Het is zwaar doorgedrongen in de EU. Zij dwingen het marktdenken en privatiseren zelfs af bij landen waarvan de bewoners een andere kant op willen (Griekenland). Een gevaarlijke ontwikkeling!

We zullen echt met zijn ALLEN een andere kant op moeten. Wij zijn immers met meer! Niet meer kiezen voor partijen die nog steeds het neo-liberalisme (marktdenken/privatiseren) ondersteunen, maar juist op die andere partijen. Noem het links, noem het rechts…… in elk geval moeten we af van het falende kapitalistische systeem zoals nu heerst.
Samen  kunnen we het systeem (de ziekte) genezen. We zijn immers met heel veel mensen! In Nederland, in Europa en uiteindelijk in de hele wereld.

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Uncategorized

Welk medicijn kiest u?

De afgelopen dagen kijk ik herhalingen van de TV-serie House MD. U weet wel, die arts waar je binnenkomt met voetschimmel en na 2 dagen lig je op sterven doordat er de meest afschuwelijke kwalen achter die schimmel bleken te zitten.

house-widescreen-house-md-20369115-2560-1352

Wanneer je nou een voetschimmel hebt ga je naar je huisarts in de huisartsenpraktijk. Die schrijft je een middel voor en dat blijkt ernstige bijwerkingen te hebben. Je krijgt daardoor hartklachten. Daarvoor schrijft zijn collega je hartmedicatie voor. Die veroorzaken weer problemen met pezen en spieren. Je zit ondertussen bijna in een rolstoel……..dus wat doe je?

Ga je naar dezelfde huisartsenpraktijk maar een andere arts in die praktijk?
Of ga je naar een heel andere, onafhankelijke dokter?

In de politiek is het ongeveer hetzelfde. Nederland kiest voor rechts. Mensen die de VVD niet streng genoeg vinden kiezen PVV, mensen die ze te streng vinden kiezen D66. Weer anderen kiezen vanwege hun Christelijke achtergrond CDA of SGP/CU, maar eigenlijk kiezen we steeds dezelfde huisartsenpraktijk!
Die artsen werken samen! Ze overleggen over uw behandeling en verstrekken in de apotheek die bij de praktijk hoort uw medicijnen! Ze verdienen aan uw ellende!

Nu kunt u wel klagen dat u alleen een voetschimmel had, maar ondertussen zit u wel in de rolstoel! Denk dus goed na voor u een arts  (of partij) kiest. Schroom niet om van inzicht te veranderen. Heb het lef eens naar die onafhankelijke huisarts op de hoek te gaan. Die had u waarschijnlijk minder ver in de ellende geholpen aangezien hij andere belangen heeft.

Denk na? Karel van het Reve beantwoorde de vraag: ‘Hoe denkt u over het huidige politieke klimaat?’, met: ‘Ik denk nooit. Ik weet niet wat dat is.’  ‘Hoe komt u dan aan uw opvattingen?’ Karel: ‘Dat weet ik niet. Opvattingen heb je. Als die opvattingen juist blijken, waarom zou je ze dan veranderen?idealisme cynisme

Soms voel je gewoon dat iets niet werkt en dan zul je toch echt naar je gevoel moeten luisteren. Steeds naar dezelfde dokters blijven gaan die u zo ziek maakten zal u nooit beter maken. Stel een daad en toon uw moed…….ga eens naar een onafhankelijke dokter/partij!

Steeds meer mensen zitten in een catch-22-situatie. Ik werd gebeld door een mevrouw: alleenstaand, alleen AOW, zeer slechte gezondheid en wonend in een zeer oude, slecht onderhouden eengezinswoning. Ze wilde graag verhuizen naar een kleinere woning want de thuiszorg mag alleen woonkamer en 1 slaapkamer schoonmaken, dus de rest was inmiddels onbewoonbaar geworden.

Echter vanwege de krimp in Zuid-Limburg en de enorme sloopepidemie die daardoor bij gemeenten is uitgebroken zijn er geen geschikte, lees betaalbare, woningen meer. Ik schreef daar eerder over, lees hier. Mevrouw kan geen kant op. Ze is ziek en afhankelijk van de steeds minder gegeven thuiszorg. Ze heeft een AOW die steeds lager wordt. Stijgende zorgkosten door een te duur zorgsysteem. En ze kan op haar oude dag niet naar een betaalbare, kleine, seniorenwoning want ze heeft te weinig inkomen. De woningbouwvereniging kan zulke woningen niet bouwen onder de 600 euro vanwege de wet van Blok. Het is een cirkeltje…….immers daardoor blijven oude mensen in te groot huis zitten, daardoor wordt er amper gebouwd, daardoor zijn meer mensen werkeloos en te arm om te verhuizen…….en ga zo maar door. Deze overheid/dokterspraktijk maakt mensen steeds zieker!

4 reacties

Opgeslagen onder Uncategorized

Wat is armoede in Nederland?

Armoede bestaat niet zei de premier van alle Nederlanders.
Helaas weten velen van ons wel beter. Maar wat is dan armoede in Nederland?

Ben je pas arm als je niets te eten hebt? Als je dakloos bent? Of ook al, zoals ik in een krantenartikel las “Ik moest regelmatig tegen mijn kinderen zeggen: nu even niet op vakantie of geen nieuwe broek.”? Of vergelijk je het met hongerige kindjes in Afrika?

Je hoort er iedereen een andere mening over hebben.
Voor het vaststellen van armoede hanteert het SCP een zogenoemde niet-veel-maar-toereikend-criterium: geld dat je nodig hebt voor eerste levensbehoeften en deelname aan de samenleving. Voor een alleenstaande is dat 1060 euro netto per maand, voor een paar met een kind 1770 en voor een éénoudergezin met een kind 1410 euro. Het CBS hanteert een inkomensgrens die lager ligt dan die van het SCP.

1,4 MILJOEN

Als mensen die aan een van beide criteria voldoen bij elkaar worden opgeteld, telde Nederland vorig jaar 1,4 miljoen mensen die moesten rondkomen van een laag inkomen. Onder hen bevinden zich 190.000 huishoudens die het al vier jaar met een laag inkomen moeten doen. Ruim de helft van deze huishoudens moet rondkomen van een bijstandsuitkering.

Definitie van de Europese Unie: “Armoede is een situatie waarin sprake is van onvoldoende materiële, culturele en sociale middelen, waardoor mensen zijn uitgesloten van een levensstandaard die in de samenleving waarin men woont als minimaal wordt gezien.” 
Vorig jaar zijn er veel meer armen bijgekomen. Is dat nou erg?
Ja, want armoede is geen natuurverschijnsel. Armoede is het resultaat van politieke keuzes die namens u en mij gemaakt worden. Armoede resulteert in gebrek aan koopkracht wat er weer voor zorgt dat het Midden- en Klein-Bedrijf, dus de winkels, niet meer voldoende omzet hebben om te blijven bestaan. De een na de ander sluit, warenhuisketens verdwijnen en personeel komt op straat te staan.

De lasten (o.a. om iedereen die zijn/haar baan verliest te onderhouden) komen bij een steeds kleinere groep werkenden terecht, juist door het verlies aan banen. De lasten gaan steeds omhoog voor de lage- en middeninkomens. Gek genoeg is dit alles veroorzaakt door de partij die het meest roept dat ze de belastingen gaan verlagen. Sterker nog, we kregen allemaal E 1.000,-, weet u nog?
Maar ook D66 roept het.

download (1) pechtold

Hoe kan dit dan?
Zouden Rutte en Pechtold het niet snappen?
Natuurlijk wel! Ze bedoelen lagere lasten voor de grootverdieners, niet voor Jan-met-de-pet.

Ooit hadden we in Nederland een hoogste belastingschijf van 72%, wist u dat?
Het eerste wat de VVD deed toen ze aan de macht kwamen is de hoogste schijf verlagen van 52% naar 48%. Ze introduceerden de Eigen Bijdrage op zorg, ze verlaagden de uitkeringen etc. etc. Enfin de meesten van u voelden het.

Armoede tot gevolg. Wat mij betreft is armoede niet dat je dit jaar niet op vakantie kunt, of geen nieuwe broek kunt kopen. Maar dat je vanwege 1 zorgrekening de laatste weken van de maand alleen spaghetti met saus uit een potje aan je kinderen kunt geven omdat er geen geld meer is.
Nieuwe kleding? Alles via-via met afdankertjes of van een tweedehandswinkel.
Vakantie? Al in geen 20 jaar meer.
Uit eten? Bioscoop? Weekendje Londen?
Kunnen ze zich niet herinneren!

Voor mij is armoede in Nederland dat je niet met je kind naar de tandarts kunt, ondanks dat het gaatjes heeft. Dat je afziet van zorg voor jezelf om je kinderen te laten eten.

Het is goed dat u zich realiseert dat er wel degelijk armoede in Nederland is en dat het een direct resultaat is van politieke keuzes.

Boeit u niet? Zolang u maar niet arm bent?
Bedenk dan alstublieft goed wat de gevolgen zijn van steeds meer mensen, kinderen, die niet voldoende eten. Die niet mee kunnen doen in de samenleving. Die ongezonder eten, de noodzakelijke zorg niet krijgen. Die gevolgen zijn meer ziekte, meer asociaal gedrag, en zelfs eerder sterven (7 jaar korter voor lage inkomens).

Oplossing?

Gek genoeg klopt de oplossing die de VVD aandraagt wel: werk!
Werk is de beste weg uit de armoede. Maar door de nog steeds verder gaande bezuinigingen verdwijnen er steeds meer banen, zeker aan de onderkant. De koopkracht verdwijnt, nog meer banen verdwijnen, en ga maar door……….

Om werkgelegenheid te creëren zal de overheid eerst moeten investeren! In de bouw, in het onderwijs, in de zorg…….breng al die banen terug! Fatsoenlijk betaalde banen. Hoop voor onze kinderen, de studenten. Het rendementsdenken waar de studenten in het Maagdenhuis tegen protesteren woekert in de hele maatschappij. Winst uit onderwijs, zorg, etc.
Tijd om er mee af te rekenen!

Reken af met rendementsdenken! Sommige dingen hoeven geen winst op te brengen!
Reken af met de bezuinigingen!
Reken af met armoede!

2 reacties

Opgeslagen onder Uncategorized

Privatiseringen, werklozen en de economie

In mijn vorige stukje schreef ik over de gevolgen van het marktdenken en de privatiseringen voor de werkgelegenheid. Hoe banen en hele beroepsgroepen verdwenen.

Het werd ons allemaal zo mooi verteld. Alles zou goedkoper worden want dat kan “de markt” veel beter dan de overheid!

Griekse-armoede

Doordat concurrentie voorop kwam te staan, gingen al die geprivatiseerde bedrijven “bezuinigen”. Want hoe goedkoper het “produkt”, hoe meer er afgenomen werd of hoe hoger de winstuitkering aan aandeelhouders. Zelfs ziekenhuizen moeten tegenwoordig winst uitkeren aan aandeelhouders!

Veel bedrijven en instellingen zijn zich daardoor heel vreemd gaan gedragen. Ze verloren hun taak uit het oog want “winstmaximalisatie” was immers het hoofddoel geworden. Je zag dat woningbouwcorporaties ineens gingen investeren in boten en gevangenissen. We zagen dat directeuren rondreden in waanzinnig luxe auto’s (Maserati’s en Bentleys). De heer Möllenkamp van Rochdale nam het er goed van. Hij werd uiteindelijk in 2009 ontslagen en het bedrijf moet weer financieel gezond worden. Daar bedoelen we mee dat er weer winst gemaakt moet worden en hoe doen die private bedrijven dat ook weer???? Oh ja, gewoon personeel ontslaan. Zo’n 200 fte’s zijn er verdwenen bij Rochdale. Möllenkamp woont, met Bentley, ergens in ze zon in zijn villa met zwembad.

integriteit

Onderwijsinstellingen beleggen in grond en speculeren met vastgoed. Bouwen enorme onderwijsboulevards en houden zich bezig met van alles, behalve onderwijs. Veel onderwijsondersteunend personeel en leerkrachten verloren daardoor hun baan. De directie verliet later, zonder schade, met een uitkoopregelingen de zaak en ging vrolijk ergens anders “managen”.

Zorgverzekeringsmaatschappijen verdienen goud geld. De directies, raden van bestuur, etc krijgen een fors inkomen en vaak ook bonussen. Alsof de zorg al niet veel duurder is geworden omdat we nu ook betalen voor al die gebouwen, personeel, directies, reclames, etc. etc. hebben ze ook nog een enorme reserve opgebouwd.

Banken geven zichzelf bonussen, zelfs banken die wij net met belastinggeld hebben gered. Kijk het programma Tegenlicht voor de onthutsende waarheid van de financiële wereld.

Al deze kosten, die in de miljarden lopen, moeten worden opgehoest door een steeds kleinere groep. De lage- en middeninkomens die nog werk hebben.

En wat doet onze overheid? Al decennia lang worden de slachtoffers van dit alles, Jan-met-de-pet, gestraft. Zij zijn immers werkloos, ze doen niet genoeg hun best, moeten “geprikkeld” worden om aan de slag te gaan. Dat prikkelen wil zeggen een lagere, kortere of zelfs helemaal geen uitkering. Dat zal ze leren!

Maar die banen verdwenen toch door bezuinigingen? En door wanbeheer? En door de zucht naar hogere en hogere winsten?

Ja, de prikkels zijn inderdaad verkeerd, alleen niet bij de werknemers aan de onderkant maar bij de winstdelers aan de bovenkant. De miljonairs van Nederland die hun inkomen in 1 jaar zien groeien met 4 x het begrotingstekort dat wij bij elkaar aan schrapen zijn van werklozen, bjaarden, laagbetaalden, middenstanders en chronisch zieken en gehandicapten. Zij zien hun inkomen dalen en de lasten stijgen.

Waarom doet de regering er niets aan?
Dat is een politieke keuze. Zij kiezen er voor om bedrijven te sparen, belastingen voor de hoogstverdieners te verlagen en de lasten voor de lage- en middeninkomens te doen stijgen. Daardoor daalt de koopkracht en wordt het nog moeilijker. Het is echt tijd voor een frisse wind.

De partijen die het hier al decennia voor het zeggen hebben kozen hier zeer bewust voor. Dat begon al bij Kok, die de veren afschudde van de arbeiderspartij en koos voor de derde weg, marktwerking. En dat liep door tot nu, Rutte II.  CDA, VVD, PVV, PvdA, D66 en zelfs GL en CU zaten aan de knoppen.

Leren ze er dan niet van zult u denken?

Nee! Maar u ook niet! U blijft steeds op dezelfde clubs stemmen terwijl we toch echt een andere politieke kant op moeten, een ander financieel stelsel nodig hebben. De enige partijen die dat ook willen zijn PvdD en de SP……..maar we kunnen ook wachten op Griekse toestanden.

Elect

2 reacties

Opgeslagen onder Uncategorized

Hoe komen we aan zoveel werklozen?

In het eind van de jaren 80 maakte de verzorgingsstaat plaats voor het marktdenken. Politici verzelfstandigden dat het een lieve lust was en onderwierpen publieke functies, nutsbedrijven, aan de tucht van de markt.

Doordat concurrentie voorop kwam te staan, gingen al die geprivatiseerde bedrijven “bezuinigen”. Want hoe goedkoper het “produkt”, hoe meer er afgenomen werd of hoe hoger de winstuitkering aan aandeelhouders. Zelfs ziekenhuizen moeten tegenwoordig winst uitkeren aan aandeelhouders!

Men stelde op grote schaal managers aan, directies, raden van bestuur en dat soort zaken. Om er vooral op toe te zien dat er geen cent verspilling was. Ja die managementlagen kosten veel, ook dat moest dan uit de organisatie komen. Er moest ook steeds meer opgeschreven worden, verantwoording voor iedere gewerkte minuut.

Al gauw begon het bezuinigen op het lagere personeel. Op scholen verdwenen de conciërge en de amanuensis. Bankkantoren in de wijk verdwenen, iedereen moest pinnen en internetbankieren. Schoonmakers werden ontslagen. Postbodes en postkantoren verdwenen. Bibliotheken verdwenen, eerst uit wijken, later zelfs in hele steden. Activiteitenbegeleider in ouderen- of gehandicaptenzorg (ooit een MBO-opleiding) is een vergeten beroep en deze regering is hard bezig de huishoudelijke thuishulpen uit te roeien. Zo kan ik nog wel even doorgaan met beroepen die nu verdwenen zijn, maar vroeger een eerwaardig vak waren waarin mensen hun brood verdienden.
Ook werden beroepen uitgehold, mensen moesten per minuut verantwoording afleggen. Waar je vroeger als verpleegkundige een wandeling of praatje met een patiënt kon maken, is daar nu geen tijd meer voor……te duur.
Daar waar eerder 1 thuishulp kwam die je verzorgde, uit bed hielp, douchte, de vaat deed en je een boterham maakte, komen daar nu 4 mensen voor. Allemaal op de klok, want goedkoper.
Daar waar ooit 1 postbode door de straat liep, lopen er nu 5, voor hetzelfde geld.

Nu kunnen al deze “overbodige” mensen geen baan vinden, immers we hebben de banen zelf afgeschaft. Veel meer mensen zijn werkloos en de lasten daarvan drukken steeds zwaarder op de maatschappij. Steeds minder mensen moeten de lasten opbrengen en door de enorme daling in de gezamenlijke koopkracht verdwijnt het MKB al enkele jaren. Veel winkelleegstand in iedere stad en nu zelf grote warenhuizen als HEMA, V&D en Schoenenreus die verdwijnen. Steden geven veel geld uit om bedrijven weer naar zich toe te trekken, maar zonder koopkracht bij de burger zullen ze niet overleven. Het MKB is ……was….. een van de grootste werkgevers van Nederland

De noodzaak voor de werkzaamheden die ooit door deze trotse mensen gedaan werden is echter niet verdwenen. Eerder vonden we het gewoon, vrijwilligers in het ziekenhuis, om de “verpleegkundigen te ontlasten”. Later konden bedrijven, ziekenhuizen, scholen en gemeenten niet meer betalen voor bibliothekeresses, dus werden die vervangen door vrijwilligers.

kertskaart-postbode

Tegenwoordig zijn we al zo ver dat we de groenvoorziening, postbezorging, verzorging, etc. etc. laten doen door vrijwilligers of gedwongen uitkeringsgerechtigden. Zelfs politiewerk wordt gedaan door vrijwilligers en BOA’s. Buschauffeurs worden ontslagen en de buslijn vervangen door een belbus waar een vrijwilliger op rijdt. Immers de bus is niet rendabel voor een kleine wijk……..niet in een winstgevend bedrijf……..wel in het Openbaar Vervoer dat we vroeger hadden waar de meest rendabele lijnen de onrendabele lijnen compenseerden en het doel vervoer was, geen winst. small_64198koffiejuffrouw
Het werk is er nog steeds, de baan met bijbehorend loon is echter verdwenen. Geen wonder dat we steeds meer werklozen hebben!

We stonden er allemaal bij en keken er naar. En we vinden het ook nog normaal dat mensen iets “terugdoen” voor hun uitkering. Waardoor de ontslagen straatveger of groenwerker na een aantal jaar in de WW en bijstand, gedwongen wordt zijn vroegere baan te doen in ruil voor zijn uitkering, niet langer in staat zijn eigen brood te verdienen.

bibliothecaresseEen bijstandsuitkering, WSW, WAjong, WAO, etc zijn voorzieningen waar we met zijn allen voor betalen. Niet minder dan jaren geleden, nee juist steeds meer! Het is een vangnet waar niemand voor zou moeten werken, een verzekering.

Doordat we echter jarenlang de andere kant op hebben gekeken zijn veel echte banen verdwenen. De oplossing uit de hoge werkloosheid is dan ook om er weer eerlijke banen van te maken.

Is dat niet veel duurder zul je denken?
In het begin wel misschien, maar als we daardoor toekunnen met minder managers, de mensen allemaal weer een fatsoenlijk loon en dus koopkracht krijgen dan winnen we daar als maatschappij mee dat steeds meer mensen weer kunnen meedoen. Er een fatsoenlijk loon voor betaald wordt en men dus weer kan betalen aan onze gezamenlijke lasten en dingen kopen waardoor het MKB weer levensvatbaar wordt.

Daarom zouden we niemand “gratis” moeten laten werken voor de uitkering die wij met zijn allen opbrengen. En wie maakt dan de winst uit die arbeid? In de uitzending van Zembla zag je mensen in Sittard verplicht tewerk werden gesteld bij Post NL. Dus even goed kijken hoe dat werkt……Post NL, een winstgevend bedrijf, krijgt van de gemeente honderden bijstandsgerechtigden die het werk doen wat eerder postbodes deden. Post NL bespaard daardoor heel veel loonkosten. Toch mag Post NL ieder jaar de postzegels duurder maken, en niet weinig ook. De aandeelhouders van Post NL hebben daardoor 141 miljoen kunnen verdelen!
En wij? Het Nederlandse volk? Wij betalen de uitkeringen van die dwangarbeiders, we betalen de portokosten, we betalen de werkloze postbodes, we betalen de schuldhulpverlening waarin sommigen terecht zijn gekomen doordat ze hun baan verloren en we hebben onverkoopbare woningen want niemand durft nog een huis te kopen.

Het is dus slecht voor de maatschappij als geheel, bijstandsgerechtigden dwingen te werken. We kunnen beter de oude beroepen weer in ere herstellen!

Aisha

PS Stages en leerprojecten of werk/leertrajecten die een voorwaarde zijn voorhet behalen van een diploma zijn wat anders, daar werk je ook “gratis”, maar investeert in jezelf. Er moeten echter wel banen zijn om naar toe te werken!

7 reacties

Opgeslagen onder Uncategorized