De boete die geen boete is…….

We kennen allemaal het Nederlandse systeem van boetes. Je voet gaat even te diep op het gaspedaal en enkele weken later krijg je een vriendelijke brief van het CJIB, of je maar even een fors bedrag wilt betalen vanwege het overschrijden van de maximumsnelheid.

Aan zo’n boete denkt iedereen ook wanneer Kabinet en Kamerleden het hebben over een boete van Europa omdat onze begroting niet onder de 3% is.  De eis dat het begrotingstekort niet meer dan 3 procent mag bedragen, werd onder Nederlands voorzitterschap al in 1992 opgenomen in het Verdrag van  Maastricht. Vorig jaar kwamen de eurolanden onder grote Duits- Nederlandse druk de zogenoemde ‘six-pack’-regels* overeen.  Onderdeel daarvan is dat landen die niet aan de 3-procentsnorm voldoen het risico lopen op een boete van 0,2 procent van  het bruto binnenlands product. Voor Nederland komt dat neer  op zo’n 1,2 miljard euro. Die boete wordt opgelegd door de Europese Commissie, het dagelijks bestuur van de EU.

Demissionair premier Rutte beweerde dinsdag in de Tweede  Kamer dat Nederland onherroepelijk een boete krijgt opgelegd  van 1,2 miljard euro als het begrotingstekort volgend jaar meer dan drie procent van het bruto binnenlands product bedraagt.

Eurocommissaris Rehn heeft echter al twijfels over de haalbaarheid van de 3% norm omdat meerdere landen die grens niet halen. Toch roepen partijen als VVD, CDA, D66, CU, GL en de SGP dat die boete onherroepelijk is. ‘We zullen moeten leveren’, aldus Rutte. Anders krijgt Nederland eenboete, die kan oplopen tot 1,2 miljard euro. ‘Daar zit echt geen ruimte in.’

Het ergste is dat ze dat doen zonder de uitleg er bij dat een EU-boete iets heel anders is dan een boete van het CJIB. En maar naar anderen wijzen en populisme roepen…..

In het verdrag is namelijk opgenomen dat landen die zich niet houden aan de afspraken een boete opgelegd kunnen krijgen van 0,1% van het Bruto Nationaal Product. Dat wil zeggen dat het land dat bedrag moet overmaken naar Brussel en dat ze, zodra de begroting weer op orde is, dat bedrag terugkrijgen.

Als een tekort het stempel ‘buitensporig’ krijgt opgedrukt, komt de betreffende lidstaat terecht in de procedure bij buitensporige tekorten. Hierin moet het begrotingstekort weer teruggebracht worden tot onder de drie procent. Tijdens deze procedure kunnen ook sancties worden opgelegd. Dit gebeurt niet indien de overschrijding aan de volgende criteria voldoet:

 • Het overmatige tekort is tijdelijk
 • Het is een resultaat van uitzonderlijke omstandigheden, bijvoorbeeld een economische crisis

Binnen een jaar moeten de landen de nieuwe regels opgenomen hebben in de nationale wetgeving en, indien noodzakelijlk de grondwet. Indien een land na deze maatregelen zijn begroting nog steeds niet op orde heeft gebracht, gaat de zaak naar het Europees Hof van Justitie. Het Hof kan een boete opleggen tot 0,1 procent van het bruto binnenlands product. Deze boete wordt gestort in het permanente noodfonds.
 
Tijd genoeg dus, geen enkele reden voor een overhaast in 48 uur in elkaar gerommelde begroting waarvan we eigenlijk al weten dat die niet klopt. We sturen een begroting die niet gehaald zal worden, om onder een boete uit te komen die geen boete is.
Wanneer een land namelijk, na betalen van de boete, toch aan de begrotingsregels kan voldoen binnen een paar jaar (Roemer en Samsom noemden 2015, dus 2 jaar verder), dan krijgen ze die boete gewoon terug.
Dat gegeven is echter amper te vinden via google, en geen van de Kunduz5 partijen zal het naar buiten brengen, want dan weet iedereen immers dat ze een hoop paniek hebben gezaaid om er mooie sier mee te kunnen maken. Nederland is er volledig ingetrapt, het is gelukt. Het Catshuisakkoord is voor 90% waargemaakt en wat dat voor ieder van ons zal betekenen is nog niet in volle ellende duidelijk.
Werkte het CJIB trouwens ook maar met teruggave…… dan keek ik wel uit voor ik mijn voet nogmaals te ver indrukte.
Advertenties

6 reacties

Opgeslagen onder Nederland

6 Reacties op “De boete die geen boete is…….

 1. Hans

  je leest maar de helft van het verhaal:
  1)”overheidsbegrotingen moeten in balans of positief zijn. Een land voldoet aan die eis wanneer een lidstaat kan aantonen dat het structurele overheidstekort over meerdere jaren niet boven de 0,5% van het BBP”

  Daar voldoet nederland al niet aan

  2)Lidstaten met een staatsschuld ruim onder de grens van 60% van het BBP mogen ten hoogste een structureel tekort van 1% van het BBP hebben. Landen die niet aan deze eisen voldoen moeten aantonen dat zij in korte of middellange termijn aan die voorwaarden zullen voldoen”

  Ook daar voldoet nederland niet aan. In 2015 hebben we nog geen begrotingsevenwicht. We mogen blij zijn als we onder de 3% zitten. Daar gokt de pvda ook op, maar dan voldoe je niet aan deze eis.

  3)Landen die niet aan deze eisen voldoen moeten aantonen dat zij in korte of middellange termijn aan die voorwaarden zullen voldoen.

  Dat is dus het begrotingsplan dat ingediend is. Korte termijn is trouwens 1 jaar.

  4)Daartoe moeten landen, op basis van door de Europese Commissie i voorgestelde uitgangsspunten, automatische mechanismen instellen die op korte termijn leiden tot het terugdringen van te grote overheidstekorten

  Dat zijn dus de bezuinigingen en hervormingen die in het plan staan

  5)Landen met een schuld boven de 60% van het BBP vallen bovendien onder de procedure voor buitensporige tekorten i zoals in de Europese verdragen zijn vastgesteld

  Daar valt nederland dus ook onder.

  Je moet wel de hele tekst lezen en niet alleen de stukken die jou uitkomen. Rutte had, helaas, wel degelijk gelijk dat Nederland aan de 3% moet voldoen.

  Wat je zelf ook aanhaalt:
  Het overmatige tekort is tijdelijk
  Het is een resultaat van uitzonderlijke omstandigheden, bijvoorbeeld een economische crisis

  Nee het tekort in Nederland is niet tijdelijk. Meerdere jaren is dat nu eenmaal niet. We redden het niet voor 2015. En de huidige situatie van Nl wordt niet beoordeeld als uitzonderlijke omstandigheid. Daartoe worden natuurrampen etc gerekend.

  • Hoi Hans,

   De Nederlandse overheid had vorig jaar een tekort van 4,7 procent van het bruto binnenlands product. De schuld van de Nederlandse overheid nam daarnaast toe tot 65,2 procent van het bbp.
   Het tekort was vorig jaar wel lager dan in 2010, toen het 5,1 procent bedroeg.

   Daarom waren er reeds 18 miljard aan bezuinigingsmaatregelen genomen. Helaas de verkeerde maatregelen waardoor nu de staatschuld in het laatste anderhalf jaar is opgelopen, ondanks dat Rutte er een verkiezingsitem van had gemaakt. http://www.destaatsschuldmeter.nl/

   In 2012 loopt de Nederlandse staatsschuld op met ruim 30 miljard euro tot 427,4 miljard euro, dat is bijna 86 miljoen euro per dag. Oftewel 5 euro per Nederlander per dag. Eind 2011 stond de teller nog op 397 miljard euro (65,6% van het bbp).

   Een voorzichtige conclusie zou kunnen zijn dat de maatregelen van Rutte I niet voldoen. Veel economen in de wereld zeggen ook dat alleen extreem bezuinigen de grootste fout is die ze kunnen maken (maakten liberalen ook al in de jaren 30). De staatsschuld loopt op, het aantal werklozen ook. Veel verstandiger zou zijn om te investeren in de economie en werkgelegenheid. Dat brengt namelijk geld in het laatje en dus belasting. Bovendien geven mensen die geld verdienen meer uit, ook goed voor de economie. Slim bezuinigen op defensie (o.a. missies en JSF), hypotheekrenteaftrek en de zorgkosten weer inkomensafhankelijk maken (kinderbijslag ook). Verder alle zwaar controllerende en wantrouwende administratiesystemen in zorg en onderwijs afschaffen, inhuur van externen bij overheid beperken, hoogste belastingtarief iets omhoog en bonussen 75-100% belasten (nee, niet alleen vertrekbonussen!)
   Belastingmaatregelen voor iedereen, niet voor de onderste lagen structureel en voor de 25% meest verdienenden slechts eenmalig. Gewoon eerlijker…

   Door nu het Catshuisakkoord voor 90% over te nemen hebben GL, CU en D66 de voorzetting van Rutte I mogelijk gemaakt. Het lijkt mij, en niet alleen mij, rampzalig voor het land.
   Door in 48 uur 14,2 miljard extra te bezuinigen, zonder doorrekening en met totaal onbekende effecten ben je echt onverantwoordelijk bezig. Volgens de eerste ruwe berekeningen wordt de 3% niet eens gehaald ondanks de diepe ellende waar veel mensen in gestort worden. Het moet toch mogelijk zijn om in 2 jaar een betere, socialere begroting te maken die onder 1% uitkomt bij een staatsschuld onder 60%.

   Wanneer de staatsschuld onder de 60% kan worden gebracht dan mag het begrotingsevenwicht 1% zijn. In de plannen van zowel PvdA als SP zou dat lukken. Als je dan nog bedenkt dat men in Europa met korte termijn 1 jaar en met middellang 3 jaar bedoelen, dan zou 2015 voldoende zijn en haalbaar.

  • Je doet nu exact wat je Irma probeert te verwijten, namelijk niet de gehele waarheid vertellen, Nederland staat al sinds 2009 onder EU curatele, al sinds April 2009 heeft Balkenende de boel zo uit de klauwen laten gieren dat we onder de buitensporige tekort regeling vallen.

   Het erge is nog wel dat aan het einde van Balkenende 4 het alweer teruggebracht was tot slechts 4,7% BBP, maar juist Mark “Rechts likt zijn vingers af” Rutte heeft zoveel van ons gezamelijke inkomen over de balk gesmeten, en bij de buren geleend om zijn vriendjes de vingers in de brijpot te laten dopen, dat het tot 5,1% is opgelopen, ook al durft de Kunduzcoalitie, de cijfers over April niet openbaar te maken…

   http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/europees-economisch-en-monetair-beleid/emu-schuld-en-emu-saldo/2012/April

   Net zoals ze al maanden en maanden de werkelijke cijfers over de verborgen werkeloosheid onder de pet houden, al sinds September 2011 durven ze de desastreuse groei van WIA en WAjong niet meer te publiceren, want dan zou er net als onder Lubbers die net als Rutte de werkelozen geen WW maar WAO in de maags[plitste een WAO-affaire ontstaan, dat proberen ze nu naar de het volgende kabinet door te schuiven… 😦

 2. Kuijler

  Irma bedankt voor deze info, die gaat mij helpen in mijn kruistocht tegen te rechtse opmerkingen naar de linker zijde.
  Ik heb wel een vraag, ik heb over dit onderwerp van de SP als PvdA niets gelezen of gehoord, klopt dat?

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s