Verwarrende politiek

In de verzuilde samenleving van een aantal decennia geleden was het politieke landschap net zo duidelijk als de verschillende zuilen waren. Was je arbeider dan stemde je op de Sociaal Democratische Arbeiders Partij, was je rijk dan stemde je op de Liberale Staatspartij en was je katholiek dan stemde je op de Katholieke VolksPartij.

Momenteel is de politiek een stuk ingewikkelder en voor een normaal mens bijna niet meer te bevatten. De vele verschillende partijen helpen niet, de verkiezingsprogramma’s zijn ingewikkelder en dikker en het is moeilijk om te besluiten met welke partij je het meest eens bent. Niemand ‘hoort’ meer bij een partij zoals dat vroeger was. Katholieken kunnen ook PvdA stemmen, arbeiders ook VVD, het is verwarrend.

De termen links, rechts, centrumlinks, centrumrechts, enzovoort suggereren dat alle politieke partijen vrij eenvoudig gepositioneerd kunnen worden in een spectrum dat varieert van extreem links tot extreem rechts. Het schema dat op wikipedia staat is behoorlijk veranderd de afgelopen week.

Ineens hebben we een partij die links en milieu in haar naam heet en die een handtekening zet onder enorme lastenverzwaringen voor de bevolking. GroenLinks (GL) is een Nederlandse politieke partij van linkse signatuur. GroenLinks zegt een groene, sociale en tolerante politiek te willen nastreven. Hoe klopt dat nou nog bij een partij die de zorg voor hele groepen onbetaalbaar maakt? Waar staat GL dan nu in het schema?

De ChristenUnie is een christelijk-sociale Nederlandse politieke partij van orthodox-protestantse signatuur. De ChristenUnie wordt sinds haar ontstaan met enige regelmaat links genoemd, maar als je kijkt naar haar voorgangers GPV en RPF, dan zou ze, samen met de SGP tot klein christelijk rechts moeten worden gerekend. Toch staat de CU in het schema duidelijk links, bijna even links als GL en de PvdA.

Democraten 66 (D66) is een Nederlandse politieke partij van sociaal-liberale signatuur.  Initiatiefnemers waren de journalist van het Algemeen Handelsblad Hans van Mierlo, die partijleider werd, en Amsterdams VVD-gemeenteraadslid en fractievoorzitter Hans Gruijters. Het belangrijkste standpunt van de partij was het democratiseren van het Nederlandse politieke stelsel. Volgens het schema is D66 echter slechts een beetje rechts en ongeveer net zo progressief als GL, PvdA en SP.

Huh? Progressief? Het was toch links tegen rechts?

Nee, dat zou te simpel zijn. Net als kinderen moeite hebben met het onderscheid tussen links en rechts lijkt de politiek dat ook te hebben. Sinds een aantal jaren is er dus een splitsing bij bedacht. Waarom makkelijk doen…….

Progressief…. want wie wil dat niet? Vooruitgang!

Wikipedia zegt:

“Progressivisme is een politieke stroming die gebaseerd is op progressie (vooruitgang). Een Nederlandse politieke partij die kan worden gezien als sociaal-progressief is de Socialistische Partij.  Ook GroenLinks kan als sociaal-progressief worden gezien. De voormalig politiek leider, Femke Halsema, legde echter sterk de nadruk op de progressief-liberale stroming binnen haar partij. Andere partijen die als progressief gezien kunnen worden zijn D66 en de Partij van de Arbeid.”

“Over het algemeen klinkt er in het begrip links iets door van “bevrijding van burgers uit oude onderdrukkende structuren”.

Progressief is goed, we willen immers allemaal dat de wereld het goed doet, beter is voor onze kinderen en kleinkinderen, etc. Maar als je niet het goede uit het verleden weet te behouden dan loop je kans, net als het poppetje hierboven, dat je basis te wankel wordt. Dan valt alles in elkaar.

Door rare noodsprongen zoals de Kunduzcoalitie nu aan het smeden is wordt het er niet duidelijker op. In het Kunduzakkoord worden veel zaken die lange tijd bevochten zijn, en uiteindelijk gewonnen, achteloos opzij geworpen. De gevolgen zijn echter niet te overzien. Sterker nog, de gevolgen zijn nog niet eens te berekenen. Maar GL is toch links? Verwarrend!

Toch moet er over 3 1/2 maand een stem worden uitgebracht. Waar stem je nu op?? Voor mijzelf bestaat daar geen twijfel over, ik stem SP.  Waarom? ‎”Als Socialistische Partij laten we ons in ons denken en doen steeds leiden door drie centrale begrippen: menselijke waardigheid, de gelijkwaardigheid van mensen en de solidariteit tussen mensen. Het zijn de waarden die in de geschiedenis van vele eeuwen uitgekristalliseerd zijn als wezenlijk en onmisbaar voor menselijke beschaving en vooruitgang.”

Maar ik begrijp heel goed dat het voor mensen heel erg moeilijk te bepalen is. Partijen verwijten elkaar van alles, er wordt gelogen, paniek gezaaid, angst misbruikt, etc.

Eerder vertelde ik mensen altijd vooral te kijken naar wat partijen hadden gedaan, niet zozeer naar wat ze allemaal in hun verkiezingsprogramma bij elkaar verzonnen. Dus gebruik maken van http://www.stemmentracker.nl/.

Maar dat kan tegenwoordig ook niet meer. Immers GL, CU en D66 (de Kunduz3) hebben in het Kunduzakkoord hele andere dingen besloten dan ze in het verleden deden of dan in hun verkiezingsprogramma’s stonden. Er klopt niets meer van! Ik hoop dan ook dat iemand dat schema hierboven razendsnel gaat aanpassen nadat we eindelijk duidelijkheid krijgen over de ellende uit het Kunduzakkoord en dat men de stemmentracker daar razendsnel op kan aanpassen, want voor een eenvoudig mens is het moeilijk door de bomen het voor hem/haar juiste bos te zien!

Advertenties

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Uncategorized

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s