Integer of trouw aan beginselen?

Met een boel bombarie heeft de PvdA gisteren bekend gemaakt dat zij, na een aantal zeer vervelende kwesties, ook een integriteitscommissie hebben. Het was blijkbaar nodig.integriteitview

Partijvoorzitter Spekman wil dat ook op lokaal niveau integriteit “tussen de oren komt” van PvdA-raadsleden en -wethouders en dat leden “soberheid” voorstaan:

“Ik wil dat zij sober zijn met de financiële behoeften die ze hebben, met dat wachtgeld, Dat betekent dat als iemand wachtgeld krijgt, degene moet solliciteren en actief moet zijn. En als iemand dat niet doet, heeft degene een probleem met mij.”integriteit CPB-plaatje

Ook de andere regeringspartij, VVD heeft erg veel problemen met de integriteit. Zij hebben daarom besloten dat alle VVD-bestuurders een Integriteitsverklaring moeten tekenen. Zelfs de Elsevier begrijpt echter dat zoiets een totale farce is.

integriteit VVDWat is integriteit nou eigenlijk?

Integriteit is de persoonlijke eigenschap, karaktereigenschap, van een individu die inhoudt dat de betrokkene eerlijk en oprecht is en niet omkoopbaar. De persoon beschikt over een intrinsieke betrouwbaarheid, zegt wat hij doet, en doet wat hij zegt, heeft geen verborgen agenda en veinst geen emoties. Een persoon met deze eigenschappen wordt integer genoemd. Een integer persoon zal zijn doen niet laten beïnvloeden door oneigenlijke zaken.integriteit

Voor volksvertegenwoordigers en bestuurders enorm belangrijk dus. Dat zijn toch bij uitstek mensen die je als kiezer moet kunnen vertrouwen. Dat beide regeringspartijen nu problemen hebben met integriteit geeft al aan dat er iets erg mis is met onze bestuurders, hun integriteit en dus betrouwbaarheid. Het vertrouwen van burgers in de overheid is dan ook nog nooit zo laag geweest. Integriteitscommissies/verklaringen verergeren dat alleen maar!

Beginselprogramma’s

Wanneer partijen zich nou eens gewoon zouden houden aan hun beginselen dan wisten kiezers tenminste waar ze aan toe waren. Dat beginsel bestaat meestal ook uit de waarden waar een partij, en dus de volksvertegenwoordigers en bestuurders voor zouden moeten staan. Daar moet je als kiezer op kunnen vertrouwen. Maar kan dat ook??

integriteit sleutelhangerVeel kiezers nog steeds denken dat het beginselprogramma van 1959 van de PvdA geldig is. Maar de partij heeft sinds 2005 een beginselmanifest. De verschillen zijn erg groot, leest u zelf. Weinig mensen beseffen dat.

Samenvatting beginselprogramma 1959:

1. De partij verstaat onder democratisch-socialisme:
a. een samenleving, doordrongen van eerbiediging van de medemens, waarin de vrijheid gebonden is aan gerechtigheid en maatschappelijke ordening dienstbaar is aan het welzijn van enkeling en gemeenschap;
b. een staatkundig bestel, dat dienstbaar is aan een besluitvaardige en strijdbare democratie, waarin de staat onderworpen is aan het recht en de burgers actief betrokken zijn bij het bestuur van de gemeenschap;
c. een sociaal-economische orde zonder klassentegenstellingen, waarin de gemeenschap
verantwoordelijk is voor planmatige leiding der produktie en rechtvaardige verdeling van de welvaart, de eigendom der produktiemiddelen en de beschikkingsmacht daarover ondergeschikt zijn aan het welzijn der gemeenschap, persoonlijke initiatieven worden bevorderd, gelijke kansen op ontplooiing bestaan voor een ieder, aan sociaal zwakken bijstand is verzekerd, een rechtsorde van de arbeid de positie der werkenden in bedrijf en maatschappij waarborgt;
d. een cultuurleven, waarin de scheppende krachten zich in vrijheid kunnen ontplooien, allen toegang hebben tot de rijkdommen der cultuur, gemeenschapsorganen medeverantwoordelijkheid dragen voor het bevorderen en verbreiden van cultuur, eigen verantwoordelijkheid kan worden beleefd in alle vormen van gemeenschapsleven;
e. een internationale samenleving, waarin de menselijke solidariteit gestalte krijgt in een rechtsorde, die vrijheid gerechtigheid en vrede voor alle volken en rassen waarborgt.integer beginselprogramma

Wanneer u een beetje de huidige politiek volgt dan herkent u weinig van deze beginselen in het beleid dat het kabinet Rutte-Samsom voert. Bij de VVD is dat overigens niet heel anders. Wanneer je op de site van de VVD zoekt naar een beginselprogramma krijg je 0 resultaten. Ergens op een lokale VVD-site vinden we dan een beginselverklaring. Geschreven door Rutte in 2008. Ook weinig herkenbaar voor mensen die denken dat de VVD nog steeds de denkbeelden van Thorbecke volgt.

Rutte wil een kleinere overheid,die niet pretendeert het geluk van de mensen te kunnen bevorderen of alle risico’s kan uitbannen.
Er moet een fundamentele begrenzing van de overheid zijn.
(Het onbehagen over) de bureaucratie moet worden aangepakt.
De Staat belooft teveel, levert te weinig, betuttelt de burgers en benadert die burgers vol wantrouwen.integer Thorbecke

Begrenzing van de overheid? Er wordt meer betuttelt dan ooit. De privacy van burgers wordt geschonden, met name door de overheid. De bureaucratie en het wantrouwen is juist toegenomen. Ze hebben nota bene een extra ministerie gemaakt om een van hun kopstukken een baan te geven! De term “hardwerkende Nederlander” wil Rutte in artikel 1 opnemen en ook de (niet bestaande) term “joods-christelijke cultuur” staat er in.

Wanneer partijen zich weer eens gingen houden aan hun eigen beginselen, zouden de kiezers ze beter herkennen, zouden de volksvertegenwoordigers en bestuurders er vanzelf naar gaan leven en zou het vertrouwen van de kiezer weer groeien.

Herkenbaarheid van beginselen is belangrijker dan integriteitsafspraken (na fraude)!

Heeldemens

Advertenties

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Nederland

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s