Basisinkomen, klinkt goed toch?

Iedere keer wanneer er crisis is komt het idee van een basisinkomen weer opduiken.

Nu is het voor mij eigenlijk al verdacht doordat liberalen als Gerrit Zalm, Milton Freedman, Hans Wijers en Alexander Pechtold helemaal enthousiast over dit plan zijn. Toch ben ik me er verder in gaan verdiepen want ook ik dacht in eerste instantie dat het basisinkomen de oplossing kon zijn voor veel problemen.10407223_10152910510970917_8165241679163303050_n

Tijdens de crisis in de jaren 80 losten we de hoge werkloosheid op door middel van solidariteit, we kregen Arbeidstijdverkorting, later ADV. In 1992 was Gerrit Zalm van mening dat er teveel geld naar Sociale Zekerheid ging, een laag inkomen prikkelt immers om aan het werk te gaan, afschaffing minimumloon was dus de beste optie. De PvdA blokkeerde dat toen. Het basisinkomen was toen nog een stap te ver. Zijn we er nu dan wel klaar voor?

D66 vroeg op haar Congres om een onderzoek. De econoom van D66 tracht ons alvast warm te stomen in de Volkskrant.

In het Canadese dorp Dauphin kregen duizend mensen (één derde van de bevolking) tussen 1974-1978 zo nodig een aanvullende uitkering, zonder tegenverplichting. En wat bleek? De deelnemers bleven grotendeels werken of gingen meer studeren, en ze waren minder vaak ziek of depressief. Mooi onderzoek dat besproken wordt in de uitzending van Tegenlicht.

Helaas was het een experiment, duurde het slechts 4 jaar en konden mensen dus niet echt vertrouwen op de zekerheid. Vandaar dat ze bleven werken, studeren, etc. Dat mensen minder vaak ziek en depressief werden is wel verklaarbaar, er vreet niets meer aan een mens dan armoede en geldstress. Arme mensen leven nu al gewoon 7 jaar korter.

Paul Ulenbelt van de SP:download

Een onvoorwaardelijk basisinkomen. Iedere Nederlander een vast inkomen per maand. Kinderen krijgen iets minder, maar voor iedereen is er zekerheid. Geen gedoe meer van Sociale Dienst of UWV.

Invoering van het basisinkomen kost heel veel geld, dus wil men de Sociale Zekerheid afschaffen: toeslagen, ww, aow, aftrekposten, etc. Weg met bureaucratie en fraude.

Basisinkomen is een sobere vorm van bijstand, je kunt er net van leven.

Het klinkt leuk, een inkomen van 760,- Maar daarvoor moet wel de BTW naar 50%. Immers het inkomen moet ergens vandaan komen. Het is eigenlijk heel logisch. Alle uitkeringen op een hoop en dan alles verdelen over 16 miljoen mensen is altijd een laag inkomen!

Iedereen een beetje geld, verder geen hulp meer van de overheid. Als we al het geld dat we nu uitgeven aan het helpen van hen die het nodig hebben, verdelen over alle Nederlanders, dan krijgt iedereen te weinig om van te leven.

imagesRutger Bregman (auteur van het boek ‘Gratis geld voor iedereen’ zegt: een van de charmes van het basisinkomen is dat het mensen, die nu vaak beter af zijn met een uitkering, stimuleert om aan het werk te gaan.

Wanneer we zien dat veel banen verdwijnen doordat we het simpelweg geen werk meer noemen. Voetbaltrainer, koffieschenken bij bejaarden, wandelen met gehandicapten…..zaken die vroeger gewoon bij een baan hoorden. We bovendien angstverhalen horen over robots (Asscher) die al het werk gaan overnemen (zoals we bij de vorige crisis de industrialisatie als het zwaard van Damocles boven het hoofd gehouden kregen). Dan denk ik zelf eerder dat daar de fout zit.

Werk weer als werk belonen en het werk eerlijk verdelen is eerder een goede oplossing. AOW weer op 65 of nog vroeger, ADV, investeren in onze toekomst door studie te stimuleren door afschaffing van het leen(schulden)stelsel en natuurlijk verhoging van uitkering/verlaging vaste lasten, zodat er weer geld is om uit te geven en het MKB (grootste werkgever in Nederland)weer het hoofd boven water kan houden.

Een onvoorwaardelijk basisinkomen is dus herverdelen van geld, ook aan mensen die al een inkomen uit werk hebben. In principe zou het kunnen met instandhouding van een deel van ons Sociale Zekerheidsstelsel, maar wanneer je ziet hoe de huidige regering daarmee omgaat schept dat niet veel vertrouwen. Het haalt bovendien de solidariteit uit het systeem.

Er zijn in Nederland een aantal miljonairs dat sinds de crisis is uitgebroken steeds meer geld heeft vergaard. De kloof tussen arm en rijk is groter dan ooit. Bij het basisinkomen wordt daar geen rekening mee gehouden. Het gaat uitsluitend om het herverdelen van de uitkeringsgelden, niet de totale productie.

Je krijgt dus een klasse-stelsel. Bezittende klasse, werkende klasse en onderklasse. De werkende klasse mag af en toe, voor een laag loon, wat geld verdienen voor de bezittende klasse en wordt daarna teruggeworpen in de onderklasse. Werkgevers behandelen de onder- en middenkant van de arbeidsmarkt nu reeds zo. Degenen die niet kunnen werken blijven levenslang in de onderklasse.

1503555_10152910510830917_4624689732911022319_n

En de overheid? Die zegt dat u het maar zelf moet uitzoeken en kan met 1 draai aan de knop 11 miljard voor de EU “organiseren” door simpelweg iedereens basisinkomen te verlagen.

Ik persoonlijk ben genezen, ik geloof er niet meer in.

Advertenties

13 reacties

Opgeslagen onder Uncategorized

13 Reacties op “Basisinkomen, klinkt goed toch?

 1. Uit experimenten is gebleken dat mensen met een gegarandeerd basisinkomen ondernemender worden. Als Basis Inkomen Partij willen we het onvoorwaardelijk beschikbaar stellen voor iedereen die geen of onvoldoende inkomen heeft. Juist die onvoorwaardelijkheid geeft mensen de de basis om dingen te gaan ondernemen. De hoogte ervan zal gekoppeld moeten zijn aan de kosten van levensonderhoud. Verder willen we dat het minimumloon beduidend hoger komt te liggen dan het basisinkomen om werk lonend te laten zijn, tweemaal zo hoog zou mooi zijn. Dit kunnen bedrijven opbrengen omdat met de invoering van het basisinkomen de bedrijfsinkomsten stijgen.
  We zullen zelf aanwezig moeten zijn en blijven op de plek waar de beslissingen worden genomen vandaar dat we met de BIP de politieke weg gaan, zodat we ons ervan verzekeren dat het basisinkomen onbedreigd uitgevoerd kan blijven worden.
  Basisinkomen is overigens slechts een begin, er zijn nog veel meer veranderingen nodig in de samenleving.

  • Het feit dat een basisinkomen alleen is voor hen die niet werken maakt het gewoon een bijstandsvoorziening. Er zal dus mee gefraudeerd worden en controle moeten komen. Bovendien is het dus NIET onvoorwaardelijk.
   Een minimuminkomen dat 2 x zo hoog is als het basisinkomen? Wat doet dat met werklozen, gehandicapten en bejaarden?
   Waarom stijgen de bedrijfsinkomens door het basisinkomen? Je wilt immers het minimumloon 2 x zo hoog als bijstand nu is. En waarom denk je dat bedrijven genoegen nemen met een lagere winst? Ze zullen juist goedkoper personeel krijgen want iedereen heeft al een basisinkomen waardoor ze enorme winsten kunnen maken. Nederland wordt dat immers een lage lonen land.

 2. Maarten Kluit

  Apart dat je refereert aan een artikel in de volkskrant en precies de argumenten die daar weerlegd worden, weer aanvoert als goede argumenten, zonder een betere motivatie te geven.
  Er zijn hele goede redenen te bedenken tegen basisinkomen, maar de meeste die je overneemt van Paul Ulenbelt zijn op zijn best onvolledig. Juist met een flinke aanpassing van het (vermogens)belastingstelsel, is het mogelijk om het basisinkomen ‘links’ aan te kleden. Dan nog zijn er hordes te nemen en moet je je afvragen of de bestaande ideeën van de SP niet beter zijn, maar met de argumenten van Paul kan ik weinig.
  Een aantal aanwezigen kwam wél met argumenten: wanneer er minder banen zijn dan werkzoekenden werkt het verlagen van minimumloon averechts; werkgevers zoeken dan nóg harder naar de goedkoopste krachten en zo krijg je dan die onderklasse die je beschrijft.
  Je moet je ook afvragen of het nuttig is om geld rond te pompen onder de vermogenden. Ook al haal je het daar bij het vermogen weer weg, dan is er ‘fraude’ mogelijk door kapitaal weg te sluizen of anderszins onzichtbaar te maken. Je creëert daarmee toch weer een verschil tussen hoge en lage inkomens en hoge en lage vermogens.

  Dus ja: er is tal van redenen te bedenken om geen basisinkomen te willen, maar een opmerking die ook gemaakt is: laten we (SP) onderzoeken of, zolang ‘we’ nog niet in de regering zitten, een vorm van basisinkomen als ‘Plan B’ mogelijk en wenselijk is. Dus niet op voorhand afwijzen.

  • De argumenten worden in het Volkskrantartikel dan ook geschreven door een D66-er.
   Er is waarschijnlijk best een goede manier om het basisinkomen in te voeren, maar die manier zal niet omarmt of voorgesteld worden door partijen als VVD, D66 of GL. Die 3 partijen willen het invoeren om de sociale zekerheid te kunnen afschaffen.
   Ik ben het met je eens dat het rondpompen van geld niet nodig is.

   Het verlagen van het minimumloon is volgens mij door geen van de partijen geopperd. Het afschaffen ervan wel, in de jaren 80.

   Wat mij betreft is de enige manier dat een basisinkomen zou kunnen werken een herverdeling van niet alleen inkomen maar ook van kapitaal. Ik vrees echter dat het een revolutie zou vergen.
   En natuurlijk het verdelen van werk, hetzij door deelbanen, hetzij door gehandicapten een deel van een baan te geven, het deel dat ze kunnen.

   Ik zie dat alles niet gauw gebeuren…..dus ik ben voorlopig genezen, ik denk in elk geval niet langer dat een OBI een oplossing is voor de ellende waar veel van ons nu in zitten.

 3. Beste Irma: Probeer er vertrouwen in te houden dat er ook in de politiek personen zijn die het beste met de samenleving voor hebben. Als dat zo is, dan zal het Onvoorwaardelijk Basisinkomen er komen; een basisinkomen dat hoog genoeg is voor een onbekommerd bestaan. Algemeen stelt men de hoogte ervan op minimaal 0,6 van het modale inkomen, zeg 1.200 euro per maand netto. Dat maakt het mogelijk het huidige peperdure, ondoelmatige, beschamende, fraudegevoelige, bureaucratische stelsel van sociale uitkeringen te laten vervallen.

  • Beste Joop,
   Vertrouwen houden in de politiek is de laatste jaren steeds moeilijker geworden. Zeker voor hen die ‘onrendabel’ zijn.
   Wat betreft je rekensom…..klinkt mooi he? Gratis € 1.200 per maand. Maar om dat mogelijk te maken verdwijnen alle toelagen, verdwijnen sociale huurwoningen, verdwijnen veel voorzieningen en stijgt de belasting naar een vlaktax, stijgt de BTW en ook de zorgkosten zullen blijven stijgen. Ik denk dat € 1.200 per maand dan wel zeer sober is…..zeker voor hen die niet kunnen bijverdienen.

   • Atie

    Die €1200 #basisinkomen is niet gratis, want alle sociale zekerheden zoals WW/AOW/WAO/Kinderbijslag/Bijstand vervallen, hoe hoog wordt vlaktax/BTW etc. daarmee betaal je het zelf weer terug toch…
    Na vaste lasten hou je bijna niets over om van te leven (zou €1450 moeten zijn) dus ga je erbij werken om het wat beter te hebben (als je dat kan) maar met 50% vlaktax hou je weinig over van dat salaris, dus zou 30% redelijker zijn en huren/prijzen moeten niet verhoogd worden want dan kweekt dat weer afbraak van #koopkrachtEconomie en dat is niet wat men wil :-!

   • Ik denk dat zelfs met 30% vlaktax het wel zeer sober leven is als je daarvan zelf al je kosten moet betalen. Immers huur- en zorgtoeslag afgeschaft, hypotheekrenteaftrek dus ook. De zorgkosten gaan echt niet dalen dus ik denk nog steeds dat het, ook bij 1450,- een wel erg sober bestaan is voor hen die niet kunnen werken.

   • Maarten Kluit

    Wie zegt dat de WW moet vervallen? Daar betaal je een premie voor en die kan ongemoeid blijven. En wat heeft sociale huur met een basisinkomen te maken? Waarom zouden zorgkosten stijgen als gevolg van basisinkomen?Waarom moet de BTW omhoog? Er zijn prachtige rekenvoorbeelden waarbij de BTW zelfs naar beneden kan. Namelijk door de vermogensbelasting te verhogen en een extra schijf voor inkomstenbelasting boven de 1miljoen per jaar. (En het tarief in de laagste schijven naar beneden)
    En alles afdoen met het argument ‘het komt van een D’66er is ook niet echt valide. Ik geef toe dat het weinig voorkomt, maar ze kúnnen goede ideeën hebben. Je zult dus met argumenten moeten komen.
    Je blijft met oogkleppen kijken naar een rechtse variant van een basisinkomen. Jammer, want met een goede invulling kon het wel eens een aardig backupplan zijn.

   • Mijn oordeel is voorlopig vooral gebaseerd op de rekenmethoden en ideeën die ik tot nu toe heb zien langskomen. Toegegeven het zijn veelal rechtse ideeën en wellicht is er een andere manier mogelijk. Maar hoe je het ook wendt of keert, je wilt dat iedereen het beter krijgt met hetzelfde geld ipv alleen hen die echt hulp nodig hebben te helpen. Ik denk echt dat het OBI niet alleen niet onvoorwaardelijk is, maar ook dat het een utopie is.

    We zullen afwachten. Het is voorlopig geruststellend dat het idee al eeuwen oud is maar nog nooit serieus is ingevoerd.

   • Maarten Kluit

    Dat vind ik verre van geruststellend… Veel socialistische ideeën zijn ook al eeuwen oud en helaas nog nooit doorgevoerd (of hopeloos verkeerd doorgevoerd)
    Veel liberale ideeën zijn echter wél ingevoerd en zijn nog afgrijselijker gebleken dan gedacht…

   • Daar heb je een punt……we waarschuwden 10 jaar geleden al voor het zorgstelsel……en zie nu eens.
    http://www.janmarijnissen.nl/2004/06/25/marktwerking-in-de-zorg/

   • Maarten Kluit

    🙂 ik mis hier een ‘Like’ duimpje :p

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s