Hoe lang duurt het nog?

Vandaag verscheen er een steengoed artikel van Rutger Bregman, “Waarom leuke mensen altijd ontkennen dat ze links zijn”

In mijn vorige bericht schreef ik al over de Grieken en de Spanjaarden die eerst echte honger, huisuitzettingen, werkloosheid tot ongekende hoogte en ontberingen nodig hadden om ze tot het stemmen op Podemos en Syriza. Ik hoop vurig dat het in Nederland niet zo ver hoeft te komen voordat mensen begrijpen hoe het gekomen is en hoe het opgelost zou kunnen worden.

De samenhang tussen de liberale politiek, het marktdenken en de ellende in onze samenleving is veel mensen niet duidelijk. Het is ook een complex verhaal dat veel mensen niet 1-2-3 bevatten. Heel langzaam beginnen wel steeds meer mensen in te zien dat de oplossing niet zal komen van de partijen die het veroorzaakt hebben. Ze kijken echter niet ver genoeg terug. Gaan dus stemmen op PVV en D66, partijen die dezelfde politiek aanhangen met ofwel een racistisch dan wel een EUtintje.

Deze ellende is het resultaat van bewuste politieke keuzes sinds de jaren 80. Het systeem moet veranderen, zoals Bregman zegt, maar gewoon wijzen naar linkse partijen en hun “suffe” en “klagende” imago is mij iets te makkelijk. Mensen overtuigen en doordringen, zeker tegen de kracht van de gevestigde orde in, is een kwestie van kennis planten, goed water blijven geven, en dan langzaam laten groeien.
Of we wachten gewoon op Griekse toestanden………

Dat het planten van de zaadjes niet makkelijk is dat weten we. Zeker wanneer de media mensen die aan de bel trekken omdat ze uit wanhoop niet meer weten hoe ze het redden, wegzet als “opruiers” of wanneer mensen met echte en gegronde kritiek op het regeringsbeleid worden weggezet als bloedige moordenaars.

De vele bezuinigingen gaan altijd ten koste van laag opgeleid personeel, veel mensen in thuiszorg, ambtenaren, politie, etc. etc verliezen onder het mom bezuinigingen hun baan. Daardoor zijn er steeds minder werkenden die de kosten moeten opbrengen. Ondertussen profiteren de 10% allerrijksten enorm van het regeringsbeleid (de miljonairs van NL kregen er in 2013 56 miljard bij, het totale begrotingstekort was 14,6 miljard waar al de bezuinigingen voor nodig waren) en de lage en middeninkomens dragen de volle lasten. Door de steeds zwaardere lasten en de dalende koopkracht kan ook het MKB niet overleven, komt er minder belasting binnen en zullen we nog harder moeten bezuinigen. Dit alles is een rechtstreeks gevolg van de liberale politiek, het marktdenken. Een bewuste keuze van partijen.

Eigenlijk zijn er in Nederland nog maar 2 partijen over die pleiten voor het aanpakken van topinkomens, het afschaffen van managers en pietluttige controle door de overheid, voor meer blauw op straat, voor betere zorg, voor goed onderwijs voor iedereen, voor duurzaam omgaan met natuur en milieu, voor het investeren en creëren van werkgelegenheid en een ander financieel systeem……dus 2 partijen die NIET liberaal zijn: de PvdD en de SP.

Maar hoe lang gaat het duren voordat de kiezers dat inzien…… niet langer bang zijn voor hun spaarcentjes of hypotheekrenteaftrek….maar gewoon het lef hebben te gaan voor een afstraffing van de liberale politiek!

download (2)Griekse-armoedeStemt u al SP?
Of wilt u toch eerst wachten op Griekse (25% werkloos, 33% geen zorg, 61% armoede) toestanden?

Advertenties

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Uncategorized

Wij willen ook een massa-demonstratie!!

De afgelopen tijd zien we steeds meer enorme demonstraties tegen de bezuinigingen in de landen rond de Middellandse Zee. Veel mensen in ons land willen ook zo’n grote demonstratie tegen het kabinet Rutte II. Er zijn al verschillende initiatieven geweest als Occupy en Break the System, maar het lukt niet om echt een indrukwekkende demonstratie op de been te brengen.

demonstration-in-front-of-new-theaterMaar willen we dat eigenlijk wel echt?
Sinds 2010 demonstreren de Grieken. Ze zijn vooral boos op de regering die ernstige bezuinigingsmaatregelen neemt, in opdracht van de EU trojka), die vooral de armsten treffen, de rijksten worden ontzien en zetten hun geld gauw in het buitenland.

  • 1 op de 3 Grieken is onverzekerd voor zorgkosten
  • 25% Grieken werkloos
  • 50% Griekse jongeren werkloos
  • het aantal daklozen is stijgend
  • de WW is maximaal 1 jaar, daarna afhankelijk van familie/vrienden
  • 33% leeft onder de armoedegrens (minumumloon verlaagd naar E 480 netto)

In Spanje gaan de omstandigheden in een rap tempo ook die kant op. Daar zijn ook enorme demonstraties en ook die worden steeds gewelddadiger. demonstration

Maar willen we dan wachten tot de situatie ook zo ernstig is in ons land voordat we massaal mee gaan doen aan zo’n demo? Of willen we de politieke richting veranderen voordat het voor al die mensen bittere noodzaak wordt om te demonstreren?

Wat mij betreft ga ik voor dat laatste. Nederland is al behoorlijk schrijnend voor de mensen die het vóór de crisis ook niet goed hadden. We hebben stijgende aantallen mensen die hun zorgverzekering niet kunnen betalen (door het kabinet wanbetaler genoemd), we hebben steeds meer mensen die totaal afhankelijk zijn van liefdadigheid (kerk, voedselbank, etc.) en zelfs het aantal daklozen stijgt enorm. Maar Jan-met-de-pet raakt het nog niet genoeg blijkbaar.

De peiling van vandaag geeft aan dat D66 en de PVV de verkiezingen gaan winnen. Liberale partijen dus. Hoe kan Nederland nou daar voor kiezen denkt u?

Nou dat deden de Grieken ook, 4 jaar geleden. Ze kozen massaal voor liberale partijen. D66 en de VVD zitten in dezelfde EU-fractie. Samen met Likoed (Israël) en ALDE (Griekenland) met als voorzitter Guy Verhofstadt. En anders kozen ze voor de Griekse PVV-variant Gouden Dageraad. Ook liberaal maar met racisme er bij.

Nederland dreigt dus hetzelfde te gaan kiezen als de Grieken 4 jaar geleden en het is dus een kwestie van geduld voordat ook hier de cijfers zo zijn dat men wel de straat op wil. Dat men wel gaat kiezen voor meer solidariteit. Maar hoeveel ellende moeten we eerst ondervinden voordat we andere politieke keuzes gaan maken?

Laat het zo ver niet komen en gebruik uw stem nu al goed. Kies voor een solidaire samenleving waarin ook de rijken meebetalen, steun de miljonairsbelasting, draai de bezuinigingen terug, investeer in onze economie zodat er weer banen bij komen, kies sociaal voordat u er toe gedwongen wordt!

6 reacties

Opgeslagen onder Uncategorized

2014 herzien

De statistieken hulpaapjes van WordPress.com heeft een 2014 jaarlijks rapport voor deze blog voorbereid.

Hier is een fragment:

In de concertzaal in het Sydney Opera House passen 2.700 mensen. Deze blog werd in 2014 ongeveer 18.000 keer bekeken. Als je blog een concert zou zijn in het Sydney Opera House, zou het ongeveer 7 uitverkochte optredens nodig hebben voordat zoveel mensen het zouden zien.

Klik hier om het complete rapport te bekijken.

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Uncategorized

Basisinkomen, klinkt goed toch?

Iedere keer wanneer er crisis is komt het idee van een basisinkomen weer opduiken.

Nu is het voor mij eigenlijk al verdacht doordat liberalen als Gerrit Zalm, Milton Freedman, Hans Wijers en Alexander Pechtold helemaal enthousiast over dit plan zijn. Toch ben ik me er verder in gaan verdiepen want ook ik dacht in eerste instantie dat het basisinkomen de oplossing kon zijn voor veel problemen.10407223_10152910510970917_8165241679163303050_n

Tijdens de crisis in de jaren 80 losten we de hoge werkloosheid op door middel van solidariteit, we kregen Arbeidstijdverkorting, later ADV. In 1992 was Gerrit Zalm van mening dat er teveel geld naar Sociale Zekerheid ging, een laag inkomen prikkelt immers om aan het werk te gaan, afschaffing minimumloon was dus de beste optie. De PvdA blokkeerde dat toen. Het basisinkomen was toen nog een stap te ver. Zijn we er nu dan wel klaar voor?

D66 vroeg op haar Congres om een onderzoek. De econoom van D66 tracht ons alvast warm te stomen in de Volkskrant.

In het Canadese dorp Dauphin kregen duizend mensen (één derde van de bevolking) tussen 1974-1978 zo nodig een aanvullende uitkering, zonder tegenverplichting. En wat bleek? De deelnemers bleven grotendeels werken of gingen meer studeren, en ze waren minder vaak ziek of depressief. Mooi onderzoek dat besproken wordt in de uitzending van Tegenlicht.

Helaas was het een experiment, duurde het slechts 4 jaar en konden mensen dus niet echt vertrouwen op de zekerheid. Vandaar dat ze bleven werken, studeren, etc. Dat mensen minder vaak ziek en depressief werden is wel verklaarbaar, er vreet niets meer aan een mens dan armoede en geldstress. Arme mensen leven nu al gewoon 7 jaar korter.

Paul Ulenbelt van de SP:download

Een onvoorwaardelijk basisinkomen. Iedere Nederlander een vast inkomen per maand. Kinderen krijgen iets minder, maar voor iedereen is er zekerheid. Geen gedoe meer van Sociale Dienst of UWV.

Invoering van het basisinkomen kost heel veel geld, dus wil men de Sociale Zekerheid afschaffen: toeslagen, ww, aow, aftrekposten, etc. Weg met bureaucratie en fraude.

Basisinkomen is een sobere vorm van bijstand, je kunt er net van leven.

Het klinkt leuk, een inkomen van 760,- Maar daarvoor moet wel de BTW naar 50%. Immers het inkomen moet ergens vandaan komen. Het is eigenlijk heel logisch. Alle uitkeringen op een hoop en dan alles verdelen over 16 miljoen mensen is altijd een laag inkomen!

Iedereen een beetje geld, verder geen hulp meer van de overheid. Als we al het geld dat we nu uitgeven aan het helpen van hen die het nodig hebben, verdelen over alle Nederlanders, dan krijgt iedereen te weinig om van te leven.

imagesRutger Bregman (auteur van het boek ‘Gratis geld voor iedereen’ zegt: een van de charmes van het basisinkomen is dat het mensen, die nu vaak beter af zijn met een uitkering, stimuleert om aan het werk te gaan.

Wanneer we zien dat veel banen verdwijnen doordat we het simpelweg geen werk meer noemen. Voetbaltrainer, koffieschenken bij bejaarden, wandelen met gehandicapten…..zaken die vroeger gewoon bij een baan hoorden. We bovendien angstverhalen horen over robots (Asscher) die al het werk gaan overnemen (zoals we bij de vorige crisis de industrialisatie als het zwaard van Damocles boven het hoofd gehouden kregen). Dan denk ik zelf eerder dat daar de fout zit.

Werk weer als werk belonen en het werk eerlijk verdelen is eerder een goede oplossing. AOW weer op 65 of nog vroeger, ADV, investeren in onze toekomst door studie te stimuleren door afschaffing van het leen(schulden)stelsel en natuurlijk verhoging van uitkering/verlaging vaste lasten, zodat er weer geld is om uit te geven en het MKB (grootste werkgever in Nederland)weer het hoofd boven water kan houden.

Een onvoorwaardelijk basisinkomen is dus herverdelen van geld, ook aan mensen die al een inkomen uit werk hebben. In principe zou het kunnen met instandhouding van een deel van ons Sociale Zekerheidsstelsel, maar wanneer je ziet hoe de huidige regering daarmee omgaat schept dat niet veel vertrouwen. Het haalt bovendien de solidariteit uit het systeem.

Er zijn in Nederland een aantal miljonairs dat sinds de crisis is uitgebroken steeds meer geld heeft vergaard. De kloof tussen arm en rijk is groter dan ooit. Bij het basisinkomen wordt daar geen rekening mee gehouden. Het gaat uitsluitend om het herverdelen van de uitkeringsgelden, niet de totale productie.

Je krijgt dus een klasse-stelsel. Bezittende klasse, werkende klasse en onderklasse. De werkende klasse mag af en toe, voor een laag loon, wat geld verdienen voor de bezittende klasse en wordt daarna teruggeworpen in de onderklasse. Werkgevers behandelen de onder- en middenkant van de arbeidsmarkt nu reeds zo. Degenen die niet kunnen werken blijven levenslang in de onderklasse.

1503555_10152910510830917_4624689732911022319_n

En de overheid? Die zegt dat u het maar zelf moet uitzoeken en kan met 1 draai aan de knop 11 miljard voor de EU “organiseren” door simpelweg iedereens basisinkomen te verlagen.

Ik persoonlijk ben genezen, ik geloof er niet meer in.

13 reacties

Opgeslagen onder Uncategorized

Het gaat goed……

Gisteren las ik een artikel in de krant dat in 2013 duizend mensen meer aankloppen bij de voedselbank. Voedselbanken kunnen het niet meer aan!
Er zijn tegenwoordig zelfs voedselbanken voor huisdieren.

Voor de mensen die er van afhankelijk zijn is het natuurlijk heerlijk dat er iemand is die ze helpt, want deze regering gaat dat zeker niet doen! De voedselbank helpt je ook niet zomaar, als je als alleenstaande E 175,- of minder hebt dan mag je, maximaal 3 jaar, gebruik maken van de voedselbank. Dat is dus E 40,- per week voor eten, kleding, schoonmaakart., reisgeld, cadeautjes, etc. Met 1 kind is het E 200,- per maand, met 2 is het E 225,-, etc.
Kent u trouwens iemand die afhankelijk is van de voedselbank? Help ze dan in de vakantie, want dan is zelfs de voedselbank gesloten!
En heeft u verse groente en/of fruit? Geef het ze, dat krijg je daar niet vaak.
STEENWIJK-Voedselbankkerstpakketten. FOTO: WILBERT BIJZITTER

Het bestaan van voedselbanken toont het failliet van de solidariteit in onze samenleving aan. Vroeger kon je bij de kerk aankloppen voor armenzorg. Dat wilden we niet meer in een beschaafde samenleving, daar hadden we een onafhankelijke overheid voor. Inmiddels kun je ook daar niet meer aankloppen voor hulp. Voedsel, kleding en opvang is sinds 1 juli 2014 geen basisrecht meer.

Ondertussen lezen we in de Volkskrant dat bestuurders, door het klagen van het publiek, eindelijk iets minder gaan verdienen. Ze krijgen nog steeds het jaarsalaris van een laagverdienende als maandsalaris!HLMR__voedsel_470X185

Het is dan ook geen wonder dat de topmannen van Nederland al in augustus vorig jaar zeiden dat het einde van de crisis in zicht is. Voor hen waarschijnlijk….. maar voor de mensen die ook nog de pech hebben ziek te zijn (zorgkosten van + E 250,- pm is niet raar en dat is 25% van je maandinkomen) en zelfs de kerngezonden is het sappelen. En volgend jaar gaan er nog eens een aantal afknijpende maatregelen in. De zorgkosten stijgen nog meer, de huren ook, de inkomens dalen en bijstandsmoeders worden gezien als alleenstaanden. Nog meer voedselbankklanten en nog meer kinderen in armoede dus.

Nu kunnen we massaal voedselbanken gaan ondersteunen (doe het als je kunt!), maar eigenlijk moeten we allemaal de regering aanschrijven dat zij moeten zorgen voor een adequaat inkomen. De kloof tussen arm en rijk moet kleiner……de rijken kunnen met veel minder toe, maar de armen hebben echt meer nodig. En geloof me, als je de armen er E 100,- per maand bij geeft stroomt dat ONMIDDELLIJK terug in de economie!

Dus schrijf naar een Kamerlid, laat de overheid massaal weten dat wij, Nederlandse inwoners, niet accepteren dat onze buren honger hebben!
Samen kunnen we het waarmaken! Samen zit niet voor niets in samenleving!2013-04-02-10-13-30.Samen is veel leuker kopie

 

 

3 reacties

Opgeslagen onder Irma, Nederland

Het echte leven

Het is alweer een tijdje geleden dat ik iets schreef op dit blog. Dat komt niet omdat er niets meer is om me druk over te maken maar eerder omdat er teveel is.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2014 ben ik gekozen als raadslid voor de SP in Landgraaf. Met voorkeurstemmen!
Dat is een grote eer, een grote verantwoordelijkheid en het vreet tijd…..zeker zo in het begin.Beediging

 
De onderhandelingen duurden vergeleken bij andere gemeenten niet lang, maar je bent er toch gauw een paar weken mee bezig. Gesprekken met het maatschappelijk middenveld, met coalitiepartners, een ledenvergadering en dat soort zaken.

Aansluitend de benoeming van de wethouders en weer een stel nieuwe raadsleden.

Vervolgens kregen we inwerklessen, cursussen, werkbezoeken en dat soort zaken. En natuurlijk stapels en stapels stukken…..op een Ipad, dat dan weer wel!

brieven en documenten

 

 

 

Daarbij ook nog eens thuis wat onrust vanwege hele rare en angstige ziekteverschijnselen van mijn dochter. Veel bezoeken naar het ziekenhuis, onderzoeken, ingrepen, hartbewakingskastje, medicatie, bloedafnames en we weten eigenlijk nog niet wat het nu is. We zitten in de zogeheten molen……18415498-diagram-van-priveleven

Daarbij had ik het probleem dat mijn 9 jaar oude, op XP draaiende laptop het allemaal even niet meer bij kon houden.

Inmiddels gaat het met dochter een beetje beter, begin ik te wennen aan het raadswerk en heb ik een nieuwe laptop en zelfs een heuse werkplek thuis. Dus ik kan weer af en toe iets schrijven……als alles goed gaat. Kwestie van balanceren: echte leven, het virtuele leven, het gezin, familie, de politiek, de centen, de gezondheid en dan zijn er nog een partner en een kater……….

Soms moet je gewoon even prioriteiten stellen!

 

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Uncategorized

Gemeenschappelijke Regelingen, goed/slecht?

De Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) is een wet, waarin samenwerkingsverbanden worden geregeld tussen gemeenten, provincies en waterschappen.

Iedere gemeente in Nederland neemt deel aan diverse Wgr-regelingen en in verschillende samenstellingen.

GR RD4

De wet wordt vooral toegepast voor de uitvoering van veiligheid, afval en de Wet Sociale Werkvoorziening. Na 2004 is het aantal WGR’s waarbij gemeenten samen een sociale dienst oprichten m.n voor de  uitvoering van de wet werk en bijstand snel toegenomen en met de Participatiewet  zullen er nog meer samenwerkingsverbanden komen.

Veel van deze Sociale Werkvoorzieningen draaien met verlies, dat moet door de gemeenten worden betaald, want de SW is een verantwoordelijkheid van gemeenten. Door de decentralisaties van Jeugdzorg en AWBZ zullen er nog meer GR’s komen omdat het te grote taken zijn voor een gemiddelde gemeente en omdat het met minimaal geld moet omdat het kabinet ernstig bezuinigd op het budget.

Hoe werkt dat nou?
In zijn volksvertegenwoordigende rol vertaalt de gemeenteraad de wensen van de burgers in kaders. Deze kaders worden door het college van burgemeester en wethouders vertaald in uitvoeringsprogramma’s. Het ambtelijk apparaat, aangestuurd door het managementteam onder leiding van de gemeentesecretaris, stuurt operationeel aan.
Deze van oorsprong vaak ambtelijke afdelingen van meerdere gemeenten worden samengevoegd en op afstand gesteld in een gemeenschappelijke regeling. Gevolg is dat voor een specifiek beleidsterrein meerdere raden, colleges en ambtelijke organisaties zich uit gaan spreken. In deze samenwerking komen alle verschillen van gemeenten tot uitdrukking, van plattelandsdorp tot grotere stedelijke omgevingen.
Wethouders en burgemeester maken vaak “uit hoofde van hun functie” deel uit van het bestuur van zo’n GR. Het hoort dus gewoon bij hun taak, ze verdienen er niets extra’s aan.

GRgifIn de praktijk
De gemeenteraad krijgt een plan voor een nieuwe Gemeenschappelijke Regeling voorgelegd. De keuze om de taak als gemeente zelfstandig uit te voeren is er meestal niet omdat het meestal duurder is en de gemeente te klein om allerlei dure voorzieningen kosteneffectief te maken. De gemeenteraad geeft wat op- en aanmerkingen, er worden misschien wat moties (verandervoorstellen ingediend) en dan gaat het bestuur van de GR aan de slag met de voorstellen van alle deelnemende gemeenteraden.
U kunt zich voorstellen dat hoe meer gemeenten er bij betrokken (moeten) worden, hoe minder invloed de raad dus heeft.

De raad krijgt jaarverslagen en kan de wethouder ter verantwoording roepen, maar wanneer hij of zij slechts 1 van de 11 wethouders in het bestuur is, dan heeft hij of zij dus weinig invloed.
Bij de organisaties voor veiligheid zijn het meestal de burgemeesters die in het bestuur van de GR zitten, bij Sociale Werkplaatsen zijn het meestal de wethouders  Sociale Zaken die uit hoofde van hun functie deel uitmaken van het Algemeen Bestuur, vaak PvdA- of SP-wethouders.
GR-speelveld
Licom, WOZL, Synergon enz.
Regelmatig kom ik op twitter en Facebook een zeer verontwaardigd bericht tegen over de SP-wethouder die voorzitter is van een bedrijf dat dwangarbeid laat verrichten. Ook hier lokaal krijgen we erg veel opmerkingen over de SP-wethouder die de baas zou zijn over WOZL (vroeger over Licom).
Wat die eerste betreft. Synergon is een samenwerkingsverband tussen 3 gemeenten. Binnenkort gaan ze op in een nieuwe organisatie van 11 gemeenten vanwege de Participatiewet waar de meerderheid van de Tweede Kamer mee akkoord is gegaan.
De SP-wethouder is nu, uit hoofde van zijn functie, voorzitter van het Algemeen Bestuur van Synergon. In dat bestuur zitten nog 8 andere wethouders. U kunt het allemaal zelf nazoeken.
Er zijn 3 PvdA-wethouders, 2 GL, 2 D66, 1 CDA en 1 wethouder van een lokale partij. Toch zijn in dat berichtje (er zijn meerdere berichten van niet allemaal betrouwbare bronnen) de pijlen uitsluiten gericht op de SP-wethouder.
Zeker wat betreft de Participatiewet, oftewel tegenprestatie, is dat niet eerlijk. Het kabinet bedacht het, de meerderheid in de Tweede Kamer stemt voor en de wethouders moeten het uitvoeren.

GRdownload

GR  WOZLdownload

 

 

 

Ook hier in Zuid-Limburg is dat zo bij WOZL. Dat wil zeggen dat het hierbij om een dwingende samenwerking gaat, waarbij de 11 gemeenten de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening hebben opgedragen aan WOZL en daarvoor hun hele Wsw-budget overdragen aan WOZL.
In het bestuur zitten dus ook 11 wethouders. De 11 bestuursleden zijn er 5 van lokale partijen, 3 van het CDA, 2 van de PvdA en 1 SP-er. Ook hier zijn de pijlen met name gericht op de SP-er, terwijl een van de PvdA-wethouders voorzitter is.

Bevoegdheid raadslid en wethouder
Is het dus 1 op 1 aan een wethouder te verwijten wanneer er iets niet goed gaat bij zo’n Gemeenschappelijke Regeling?
Zoals gezegd gaat de wethouder met een opdracht uit de raad naar het bestuur. De raad is niet samengesteld uit allemaal raadsleden van de wethouders’ eigen partij. En dan zitten in dat bestuur de andere wethouders, met allen een opdracht uit “hun” raad. Veel invloed heb je dus niet, als raadslid niet op je wethouder en als wethouder niet in het bestuur.
Wel kan de raad de wethouder ter verantwoording roepen wanneer een besluit dat genomen is door de raad niet wordt overgenomen, maar wanneer de wethouder gewoon het debat in dat bestuur niet heeft gewonnen dan kan hij of zij er eigenlijk ook niets aan doen.

Dat is gelijk het probleem, de democratische invloed verwaterd, wordt steeds kleiner en de Regelingen steeds ingewikkelder.

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Uncategorized